• Danh từ giống cái

  Sự hiện ra, sự xuất hiện
  L'apparition d'une comète
  sao chổi hiện ra
  L'apparition de nouvelles tendances artistiques
  sự xuất hiện các xu hướng nghệ thuật mới
  L'apparition des boutons sur la peau
  sự xuất hiện các nốt nhỏ trên da
  Sự thoáng đến
  Il n'a fait qu'une courte apparition
  anh ấy chỉ thoáng đến
  Sự hiện hình; ma hiện hình
  Phản nghĩa Disparition, éclipse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X