• Tính từ

  Có thể nhận thấy được
  Objet d'une valeur difficilement appréciable
  đồ vật có một giá trị mà người ta khó nhận ra
  đáng kể, khá nhiều
  Quantité appréciable
  số lượng đáng kể
  Des qualités appréciables
  những phẩm chất đáng quý

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X