• Danh từ giống đực

  (kỹ thuật) sự trau, sự hồ; chất trau, hồ
  Etoffe sans apprêt
  vải không hồ
  Sự trau chuốt, sự kiểu cách
  Style plein d'apprêt
  lời văn rất kiểu cách
  Sans apprêt
  tự nhiên, không kiểu cách
  Lớp sơn lót
  (số nhiều) sự sửa soạn
  Les apprêts d'un voyage
  sự sửa soạn cho một cuộc hành trình
  (từ cũ, nghĩa cũ) cách soạn (món ăn)
  Après

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X