• Danh từ giống đực

  Sự trọng tài, sự phân xử
  Arbitrage international
  sự trọng tài quốc tế
  Soumettre un différend à l'arbitrage
  đưa một cuộc tranh chấp ra cơ quan trọng tài
  Arbitrage et conciliation en matière de conflits collectifs du travail
  trọng tài và hòa giải các xung đột tập thể về lao động
  (kinh tế) tài chính sự buôn (ngoại hối...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X