• Ngoại động từ

  Bắt phục tùng, bắt phải hàng
  Soumettre l'ennemi
  bắt quân thù phải hàng
  Bắt phải theo
  Soumettre quelqu'un à des formalités
  bắt ai phải theo thể thức
  Trình, đệ trình
  Soumettre un projet au ministre
  đệ trình ông bộ trưởng một dự án
  Đưa ra
  Soumettre une substance à l'analyse
  đưa một chất ra phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X