• Ngoại động từ

  Kết luận
  On ne peut rien arguer de ce fait
  từ sự kiện đó không thể kết luận gì hết
  (luật học, pháp lý) ( Arguer une pièce de faux) tố cáo một văn bản là giả mạo

  Nội động từ

  Lấy cớ
  Arguer de ses relations pour obtenir une faveur
  lấy cớ là có đi lại quen biết để xin một đặc ân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X