• Tính từ

  Giết người
  Main assassine
  bàn tay giết người
  ( nghiã bóng) làm xiêu lòng, giết người
  Oeillade assassine
  cái liếc mắt giết người
  mouche assassine
  nốt ruồi giả dưới mắt (của phụ nữ)

  Danh từ giống đực

  Kẻ giết người, kẻ ám sát, kẻ sát nhân
  Assassin professionnel
  kẻ sát nhân chuyên nghiệp
  L'assassin était une femme
  kẻ sát nhân là một mụ đàn bà
  Elle est un assassin
  mụ ta là kẻ sát nhân
  à l'assassin!
  bớ người ta, có kẻ giết người!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X