• Nội động từ

  Tăng lên
  La population augmente chaque année
  số dân mỗi năm mỗi tăng
  Tăng giá
  Le papier a augmenté
  giấy đã tăng giá

  Ngoại động từ

  Tăng thêm
  Augmenter la vitesse
  tăng tốc
  Augmenter la force
  tăng thêm sức mạnh
  Tăng lương cho (ai)
  (ngành in) bổ sung thêm (sách in lần sau)
  Phản nghĩa Diminuer; baisser, décro†tre, réduire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X