• Danh từ giống cái

  Đuôi áo
  être toujours pendu aux basques de quelqu'un
  đi theo ai không rời một bước

  Tính từ

  (thuộc) xứ Ba-xcơ
  Béret basque
  mũ nồi Ba-xcơ

  Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ học) tiếng Ba-xcơ
  tambour de basque
  trống lục lạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X