• Phó từ

  Luôn luôn, mãi mãi
  Il est toujours en retard
  nó luôn luôn đến chậm
  Penser toujours à son ami
  luôn luôn nghĩ đến bạn
  Bao giờ, cũng vẫn, vẫn
  Il est toujours le même
  bao giờ nó cũng vẫn như thế
  Il l'aime toujours
  nó vẫn yêu cô ta
  Cứ... đã
  Payez toujours et nous verrons après
  anh cứ trả đi đã, rồi ta sẽ liệu
  comme toujours
  như thường lệ, như mọi khi
  depuis toujours
  vốn dĩ vẫn là
  de toujours
  thường ngày
  Le public de [[toujours -quần]] chúng thường [[ngày !]] =Nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons
  �� không phải bao giờ ta cũng yêu những người mà ta phục
  pour toujours pour
  pour
  presque toujours presque
  presque
  toujours est il que
  dù sao cũng vẫn là
  Phản nghĩa Jamais, parfois; exceptionnellement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X