• Tính từ

  Treo; bám bíu
  Un jambon pendu au plafond
  cái giăm bông treo ở trần
  Pendu au bras droit de sa mère
  bíu vào tay của mẹ
  Bị treo cổ
  avoir la langue bien pendue langue
  langue

  Danh từ giống đực

  Người bị treo cổ
  être sec comme un pendu
  gây lõ lẹo
  parler de corde dans la maison d'un pendu corde
  corde

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X