• Tính từ

  Cháy
  Bois brûlé
  củi cháy
  Rám nắng
  Teint brûlé
  nước da rám nắng
  (nghĩa bóng) bị lộ
  Espion brûlé
  gián điệp bị lộ
  Bị sạt nghiệp, bị cháy túi
  cerveau brûlé, tête brûlée
  người mạo hiểm

  Danh từ giống đực

  Mùi cháy, mùi khét
  Người bị bỏng
  cela sent le brûlé
  có thể nguy mất
  crier comme un brûlé
  la hét om sòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X