• Nội động từ

  Kêu
  Crier de douleur
  kêu lên vì đau
  Crier au secours
  kêu cứu
  Crier à l'injustice
  kêu oan ức
  Un oiseau qui crie
  con chim kêu
  La porte crie
  cái cửa kêu
  Tes parents vont crier
  bố mẹ cậu sẽ kêu đấy
  Thét lên, hét lên
  Phản nghĩa Chuchoter
  (nghĩa bóng) không hòa hợp; sặc sỡ (màu sắc)

  Ngoại động từ

  Thét, hét
  Crier des injures
  thét lên những lời chửi rủa
  Lớn tiếng bày tỏ; tuyên bố công khai
  Crier son indignation
  lớn tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của mình
  Rao
  Crier des journaux
  rao báo
  Kêu đòi
  Crier famine
  kêu đói khổ
  Crier vengeance
  đòi báo thù
  crier grâce
  chịu thua
  crier merveille crier au miracle
  thán phục; kinh ngạc
  crier misère
  tỏ sự nghèo khổ, tỏ sự đói rách
  Vêtements qui crient misère
  �� quần áo tỏ sự đói rách
  crier quelque chose sur les toits
  rêu rao điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X