• Danh từ giống đực

  Lịch
  Calendrier lunaire
  âm lịch
  Calendrier solaire
  dương lịch
  Consulter le calendrier
  tra lịch
  Le calendrier d'une assemblée
  lịch hội nghị
  c'est un saint de notre calendrier
  đó là người chúng ta yêu quý
  vouloir réformer le calendrier
  muốn thay đổi cái đã tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X