• Tính từ giống cái

  chaud
  chaud

  Danh từ giống cái

  Sự nung, độ nung
  Donner deux chaudes à une barre de fer
  nung thanh sắt hai lần
  Lửa đỏ để sưởi
  Faire une chaude
  đốt lửa đỏ để sưởi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X