• Tính từ

  Nóng
  Pays chaud
  xứ nóng
  Ấm
  Vêtements chauds
  quần áo ấm
  voix chaude
  giọng ấm
  Hăng, sôi nổi
  Une chaude discussion
  cuộc tranh luận sôi nổi
  Mới, nóng hổi
  Nouvelle chaude
  tin nóng hổi
  Nhiệt tình
  Réponse chaude
  lời trả lời nhiệt tình
  Nóng nảy
  Tempérament chaud
  tính nóng nảy
  Tình tứ
  Il passe encore pour chaud malgré son âge
  dù lớn tuổi nhưng ông ta vẫn còn tình tứ
  Động đực
  Gấp gáp, cuống cuồng
  avoir la tête chaude
  dễ nổi nóng
  être chaud
  (tiếng lóng, biệt ngữ) ngờ vực
  être tout chaud de
  vẫn còn xúc động vì
  il fera chaud
  (thân mật) đến tết mới có, còn (là) xơi
  main chaude
  đỏ, hay được (đánh bạc)
  n'avoir rien de plus chaud que de
  không gì vội bằng
  ne pas être chaud pour
  chẳng hứng (làm gì)
  pleurer à chaudes larmes pleurer
  pleurer
  tenir chaud tenir les pieds chauds à quelqu'un
  không cho ai nghỉ phút nào

  Phó từ

  Nóng
  Manger chaud
  ăn nóng
  co‰ter chaud co‰ter
  co‰ter
  tout chaud
  ngay lập tức
  Porter tout chaud une nouvelle
  �� đưa tin ngay lập tức

  Danh từ giống đực

  Sự nóng
  Endurer le chaud et le froid
  chịu đựng nóng và lạnh
  Lúc nóng nhất
  Le chaud du jour
  lúc nóng nhất trong ngày
  avoir chaud
  nóng
  cela ne fait ni chaud ni froid
  việc ấy không thưởng không phạt
  opérer à chaud
  giải phẫu khi đang kịch phát
  prendre un chaud et froid
  bị cảm lạnh
  souffler le chaud et le froid
  làm mưa làm gió, bắt phải theo
  Đồng âm Chaux, show

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X