• Danh từ giống cái

  Sự rơi, sự rụng, sự ngã
  Chute des feuilles
  sự rụng lá
  Une chute de cheval
  sự ngã ngựa
  Thác nước
  Sự sụp đổ; sự thất bại
  La chute d'un régime
  sự sụp đổ của một chế độ
  Sự sụt
  Chute de température
  sự sụt nhiệt độ
  Chute d'une monnaie
  sự sụt giá tiền tệ
  Phản nghĩa Relèvement; ascension, montée
  Sự sa ngã
  Đoạn cuối, phần cuối, câu cuối
  Vụn (khi cắt áo...)
  Đồng âm Chut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X