• Danh từ giống đực

  Trận đánh, trận đấu, trận; cuộc chiến đấu
  Tué au combat
  chết trận
  Combat de coqs
  cuộc chọi gà
  Combat de boxe
  trận đấu quyền Anh
  Combat [[desprit]]
  cuộc đấu trí
  Combat naval
  trận thủy chiến
  Être mis hors de combat
  bị loại khỏi vòng chiến đấu
  Sa vie est un combat perpétuel
  đời ông ta là cả một cuộc chiến đấu liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X