• Ngoại động từ

  Bắt đầu
  Commencer ses études
  bắt đầu học tập
  La séance est commencée
  phiên họp đã bắt đầu
  Les vers qui commencent le poème
  những câu thơ bắt đầu bài thơ
  Dạy vỡ lòng cho
  Commencer un élève
  dạy vỡ lòng cho một học sinh
  Phản nghĩa Aboutir, accomplir, achever, compléter, conclure, continuer, couronner, finir, poursuivre, terminer

  Nội động từ

  Bắt đầu
  Repas qui commence
  bữa ăn bắt đầu
  Commencer à travailler
  bắt đầu làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X