• Danh từ giống cái

  Cuộc họp, buổi họp
  Séance de l'Assemblée Nationale
  cuộc họp Quốc Hội
  La séance du matin
  buổi họp sáng
  Buổi
  Séance de travail
  buổi làm việc
  Séance de représentation théâtrale
  buổi diễn kịch
  Séance de pose chez un peintre
  buổi ngồi cho họa sĩ vẽ chân dung
  Séance récréative
  buổi giải trí
  (thân mật) tấn kịch
  Une séance de cris et de larmes
  một tấn kịch kêu gào than khóc
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự dự hội nghị
  séance tenante
  xem tenant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X