• Ngoại động từ

  Phạm, mắc
  Commettre une erreur
  phạm một sai lầm
  Ủy thác, ủy nhiệm
  (kỹ thuật) bện (thừng)
  (từ cũ, nghĩa cũ) ký thác, gửi
  Commettre un dépôt à un ami
  gửi một số tiền cho một người bạn
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm hại đến
  Commettre sa réputation
  làm hại đến thanh danh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X