• Tính từ

  Thuận tiện, tiện lợi
  Commode à manier
  sử dụng thuận tiện
  Dễ, đơn giản
  Commode à saisir
  dễ nắm được
  Dễ dãi
  Humeur commode
  tính dễ dãi
  Une personne qui n'est pas commode
  một người khắt khe nghiêm khắc
  Phản nghĩa Difficile, gênant, incommode, inutilisable. Acariâtre, austère, sérieux
  Danh từ giống cái
  Tủ com mốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X