• Danh từ giống cái

  Tính hay chiều ý, tính hay chiều lòng; việc làm chiều lòng

  Phản nghĩa Dureté, sévérité

  Sự thỏa mãn, sự vừa ý
  Se regarder avec complaisance
  nhìn mình với vẻ thỏa mãn
  billets effets de complaisance
  kỳ phiếu khống
  de complaisance
  để làm vui lòng; vì lịch sự
  Un sourire de complaisance
  �� cái mỉm cười vì lịch sự
  par complaisance
  để làm vui lòng
  Venir par complaisance
  �� đến để làm vui lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X