• Danh từ giống cái

  Bàn
  Une table en bois
  một cái bàn gỗ
  Table de toilette
  bàn rửa mặt
  Bàn ăn; bữa ăn; những người ngồi ăn
  Être à table
  đang ngồi ở bàn ăn; đang ăn
  Table frugale
  bữa ăn thanh đạm
  Propos qui fait rire toute la table
  lời nói làm cho tất cả những người ngồi ăn cười
  (giải phẫu) bản
  Table externe de l'os du crâne
  bản ngoài xương sọ
  Mặt
  Table de l'enclume
  mặt đe
  Bảng
  Table des matières
  bản đề mục, mục lục
  Table des logarithmes
  bảng loga
  aimer la table
  thích ăn ngon
  à table
  đi ăn nào!
  bénir la table
  (tôn giáo) đọc kinh trước bữa ăn
  de table
  trong bữa ăn
  Propos de table
  dùng trong bữa ăn
  Service de table
  �� bộ đồ (dùng trong bữa) ăn
  dresser la table mettre la table
  dọn ăn
  faire table rase ras
  ras
  manger à la grande table
  (tiếng lóng, biệt ngữ) làm chỉ điểm cho công an
  rouler sous la table
  say đến ngã lăn ra
  sainte table
  bàn thờ
  se mettre à table
  (thông tục) thú tội; tố giác
  se tenir mieux à table qu'à cheval
  (thân mật) ăn khỏe
  sortir de table se lever de table quitter la table
  rời khỏi bàn ăn ăn xong
  table de nuit
  tủ nhỏ đầu giường
  table d'hôte hôte
  hôte
  table d'opération
  bàn mổ
  table ronde
  hội nghị bàn tròn
  tenir table
  hay mời ăn
  tenir table ouverte ouvert
  ouvert
  tennis de table
  (thể dục thể thao) bóng bàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X