• Tính từ

  Trái, ngược, trái ngược, đối lập
  Opinions contraires
  ý kiến đối lập
  Vent contraire
  gió ngược
  Courant contraire
  dòng nước ngược

  Phản nghĩa Même, pareil, semblable. Favorable, propice

  Có hại
  Le vin lui est contraire
  rượu có hại đối với nó
  Danh từ giống đực
  Cái trái lại, cái ngược lại
  Mặt đối lập
  (ngôn ngữ học) từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X