• Ngoại động từ

  Làm giả, giả
  Contrefaire un billet de banque
  làm giả giấy bạc
  Contrefaire l'écriture de quelqu'un
  giả chữ viết của ai
  Bắt chước, nhại
  Contrefaire quelqu'un
  bắt chước ai
  Contrefaire les gens ridicules
  nhại những kẻ lố lăng
  Giả vờ, giả
  Contrefaire la folie
  giả điên
  Làm biến dạng, làm thành dị dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X