• Ngoại động từ

  Làm hỏng, làm biến chất; làm hư hỏng
  La chaleur corrompt la viande
  nóng làm hỏng thịt
  Corrompre la jeunesse
  làm cho thanh niên hư hỏng
  Mua chuộc, hối lộ; hủ hóa
  Corrompre un fonctionnaire
  mua chuộc một viên chức
  Corrompre une femme
  hủ hóa một phụ nữ
  (từ cũ, nghĩa cũ) bóp méo, xuyên tạc (tư tưởng của một tác giả)
  Phản nghĩa Assainir, purifier; améliorer, corriger, perfectionner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X