• Danh từ giống đực

  Cái móc
  Crochet de bureau
  cái móc cắm giấy
  Clou à crochet
  đinh móc
  Crochet de serrurier
  cái móc (mở khóa) của thợ khóa
  Que móc (đẻ đan); hàng (đan bằng que) móc
  Răng móc (của rắn)
  Dấu ngoặc vuông
  (thể dục thể thao) cú móc (quyền Anh)
  Sự quành gắt; chỗ quành gắt (ở đường đi)
  (kiến trúc) trang trí hình móc
  Cuộc thi (hát...) do công chúng định người chúng giải
  être vivre aux crochets de quelqu'un
  ăn bám ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X