• Danh từ giống đực

  Phần đầu
  Lúc đầu
  Bước đầu
  Faire ses débuts dans la diplomatie
  công tác bước đầu trong ngành ngoại giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X