• Tính từ

  đã quyết định, đã định
  C'est une affaire décidée
  đó là một việc đã định rồi
  Cương quyết, cả quyết
  Caractère décidé
  tính cả quyết
  Air décidé
  vẻ cương quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X