• Tính từ

  Không quyết đoán, do dự
  Homme indécis
  người do dự
  Không định rõ, không dứt khoát, rõ ràng, không rõ, lờ mờ
  La question reste indécise
  vấn đề hãy còn chưa dứt khóat
  Formes indécises
  những hình nét lờ mờ

  Danh từ giống đực

  Người do dự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X