• Danh từ giống cái

  Sự suy yếu.
  Tomber en défaillance
  suy yếu.
  Sự yếu ớt, sự bất lực.
  La défaillance des pouvoirs publics
  sự bất lực của chính quyền.
  (từ cũ; nghĩa cũ) sự thiếu, sự khuyết.
  Défaillance de mémoire
  sự thiếu trí nhớ.
  sans défaillance
  không sai sót.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X