• Danh từ giống cái

  Trí nhớ, ký ức
  Cultiver la mémoire
  rèn luyện trí nhớ
  Sự nhớ; kỷ niệm
  Garder la mémoire de quelque chose
  nhớ cái gì
  Tiếng (tốt hay xấu của một người đã chết)
  Laisser une bonne mémoire
  để lại tiếng tốt
  Bộ nhớ (ở máy tính điện tử)
  à la mémoire de
  để tưởng nhớ (người đã chết)
  avoir mémoire
  nhớ lại
  Avoir mémoire de ce qu'on a souffert
  nhớ lại những điều đã phải chịu đựng
  de fâcheuse mémoire; de triste mémoire
  để lại tiếng xấu
  de glorieuse mémoire
  còn để lại tiếng thơm
  de mémoire
  thuộc lòng
  Dire de mémoire une fable
  đọc thuộc lòng một bài ngụ ngôn
  de mémoire d'homme
  nhớ lại từ thời xa xưa
  en mémoire de
  (từ cũ, nghĩa cũ) để tưởng nhớ (ai)
  pour mémoire
  để ghi nhớ
  rafraîchir la mémoire à quelqu'un
  nhắc lại chuyện cũ cho ai
  se rafraîchir la mémoire
  ôn lại
  si j'ai bonne mémoire
  nếu tôi không nhớ sai

  Danh từ giống đực

  đơn, đơn trình bày
  Bản thanh toán
  Báo cáo khoa học; khóa luận
  Lire un mémoire à l'Académie
  đọc một báo cáo khoa học ở Viện hàn lâm
  Mémoire de fin d'études
  khóa luận tốt nghiệp
  (số nhiều) tập kỷ yếu (của một hội khoa học)
  (số nhiều) hồi ký

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X