• Ngoại động từ

  Vượt, vượt quá, quá
  Dépasser le but
  vượt đích
  Dépasser un camion
  vượt một xe tải
  Arbre qui dépasse les autres
  cây cao vượt quá các cây khác
  Ce travail dépasse mes forces
  việc này quá sức tôi
  Làm ngợp, làm quá ngán
  Cette nouvelle me dépasse
  tin đó làm tôi quá ngán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X