• Danh từ giống đực

  Xe tải
  Camion amphibie
  xe tải lội nước
  Camion basculant
  xe tải thùng lật
  Camion chenillé
  xe tải bánh xích
  Camion gravillonneur
  xe rải sỏi (làm đường)
  Camion malaxeur camion mélangeur
  xe trộn bê-tông
  Camion avec remorque
  xe tải kéo mooc
  Camion tout terrain
  xe tải chạy trên mọi địa hình
  Camion de vidange
  xe chở rác
  Xe ngựa chở hàng
  Xô trộn màu (của họa sĩ)
  Kim găm nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X