• Tính từ

  Thẳng
  Mouvement direct
  chuyển động thẳng
  Trực tiếp
  Relations directes
  liên hệ trực tiếp
  Conséquences directes
  hậu quả trực tiếp
  Complément d'objet direct
  (ngôn ngữ học) bổ ngữ trực tiếp
  Impôts directs
  thuế trực thu
  Ligne directe
  trực hệ
  Suốt
  Train direct
  chuyến xe lửa chạy suốt
  (thiên (văn học), cơ học) theo chiều thuận, ngược chiều kim đồng hồ
  ( lôgic) thuận
  Hoàn toàn
  Deux opinions en contradiction directe
  hai ý mâu thuẫn hoàn toàn
  Phản nghĩa Indirect, détourné, oblique, sinueux. Contraire, Réfléchi, rétrograde. Inverse.

  Danh từ giống đực

  (thể dục thể thao) cú đấm thẳng (quyền Anh)
  en direct
  tại chỗ (truyền thanh, truyền hình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X