• Ngoại động từ

  Đẩy vào, ấn xuống, đóng xuống
  Enfoncer un clou
  đóng đinh xuống
  Phá
  Enfoncer une porte
  phá cửa
  Phá tan, đánh tan
  Enfoncer un bataillon ennemi
  đánh tan một tiểu đoàn địch
  Thắng, được
  Enfoncer un rival
  thắng địch thủ
  enfoncer une porte ouverte
  cố chứng minh một điều hiển nhiên

  Nội động từ; ngoại động từ gián tiếp

  Chìm, lún, ngập
  Enfoncer de l'avant
  chìm đằng mũi;
  Enfoncer dans le sable
  lún trong cát
  Phản nghĩa Enlever, tirer, Remonter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X