• Ngoại động từ

  Đánh giá, định giá
  Estimer une maison
  đánh giá một ngôi nhà
  Ước tính
  Estimer la distance entre deux villes
  ước tính khoảng cách giữa hai thành phố
  Cho là, coi là; tưởng rằng
  On l'estime fou
  người ta cho nó là điên
  Quý mến; thích
  Estimer un collègue
  quý mến một bạn đồng sự
  Phản nghĩa Déprécier. Déconsidérer, dédaigner, mépriser, mésestimer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X