• Danh từ giống cái

  Sự trừ ra
  Lệ ngoại

  Phản nghĩa Généralité, principe, règle

  (luật học, pháp lý) sự phản kháng
  à l'exception de
  trừ ra, không kể
  d'exception
  đặc biệt
  Tribunal d'exception
  �� tòa án đặc biệt
  faire exception
  ra ngoài lệ thường
  il n'y a pas de règle sans exception
  không có gì là tuyệt đối cả
  l'exception confirme la règle
  có lệ ngoại là có quy tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X