• Danh từ giống đực

  Gương mẫu, gương
  Un bon exemple
  một gương tốt
  Cái như thế, cái tương đương
  Sans exemple
  từ trước chưa hề có cái như thế; lạ thường
  Thí dụ
  à l'exemple de
  theo gương
  faire un exemple
  trị để làm gương
  par exemple
  ví như, tỷ dụ
  par exemple!
  ủa!
  Par exemple! vous voilà!
  �� ủa, anh đấy a!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X