• Tính từ

  (luật học, pháp lý) ghi rõ
  Clause explicite
  điều khoản ghi rõ
  Rõ ràng
  Fait explicite
  sự việc rõ ràng
  Il a été très explicite sur ce point
  anh ta đã phát biểu rất rõ về điểm này
  Phản nghĩa Implicite, tacite. Allusif, confus, évasif, sous-entendu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X