• Tính từ (thân mật)

  Hơi yếu
  Se sentir faiblard
  cảm thấy hơi yếu
  Hơi đuối
  Son raisonnement est assez faiblard
  lập luận của nó hơi đuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X