• Danh từ giống đực

  Sợi nhỏ, làn nhỏ, tia
  Filet de fumée
  làn khói nhỏ
  filet d'eau
  tia nước
  Đường chỉ
  Tableau encadré d'un filet
  bức tranh có một đường chỉ chạy quanh
  Filet d'un chapiteau
  đường chỉ ở mũ cột
  Lưới
  Filet de pêche
  lưới đánh cá
  Filet de tennis
  lưới quần vợt
  Filet de bagages
  lưới để hành lý (trên xe, tàu)
  Filet à cheveux
  lưới (giữ) tóc
  Túi lưới
  Filet plein de denrées alimentaires
  túi lưới đầy thực phẩm
  Thịt thăn; thịt lườn
  (ngành mỏ) mạch nhỏ
  Filet de charbon
  mạch than nhỏ
  (cơ khí, cơ học) ren xoắn vít
  (giải phẫu) học hãm
  Filet de la langue
  hãm lưỡi
  (giải phẫu) học nhánh
  Filet olfactif
  nhánh khứu
  (thực vật học) chỉ nhị
  avoir le filet bien coupé ăn nói hoạt bát
  bát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X