• Tính từ

  Có lý do
  Être fondé à dire
  có lý do để nói
  Có căn cứ
  Accusation fondée
  việc tố cáo có căn cứ
  Dựa vào, căn cứ vào
  Fondé sur une théorie
  dựa vào một thuyết

  Danh từ giống đực

  (Fondé de pouvoir) người thay quyền, người được ủy quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X