• Danh từ giống cái

  Sự buộc tội; sự tố cáo
  Accusations malveillantes
  lời buộc tội đầy ác ý
  C'est lui qui a porté l'accusation c'est lui qui doit la retirer Bourget
  chính hắn đã đưa ra lời tố cáo, chính hắn phải rút lại lời tố cáo ấy
  On souffre davantage des accusations justifiées que de celles qu'on ne méritait point Gide
  người ta đau khổ vì bị tố cáo đúng hơn là vì bị tố cáo oan
  Mettre qqn en accusation
  buộc tội ai, tố cáo ai
  (luật học, pháp lý) ủy viên công tố
  L'accusation et la défense
  ủy viên công tố và người bào chữa
  (tôn giáo) sự xưng tội
  acte d'accusation
  bản cáo trạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X