• Danh từ giống cái

  Sự hình thành; sự cấu tạo
  Être en cours de formation
  đang hình thành
  Formation des mots
  sự cấu tạo từ
  Cấu tạo; (địa lý, địa chất) thành hệ; (thực vật học) quần hệ
  Formation réticulaire
  (giải phẫu) cấu tạo lưới
  Formation géologique
  (địa lý, địa chất) thành hệ địa chất
  Formation végétale
  (thực vật học) quần hệ thực vật
  (quân sự; thể dục thể thao) đội; đội hình
  Formation aérienne
  phi đội
  Avions en formation triangulaire
  máy bay theo đội hình tam giác
  Formation sportive
  đội thể thao
  Tổ chức; hình thái
  Les grandes formations syndicales
  các tổ chức công đoàn lớn
  Formation socio-économique
  hình thái kinh tế xã hội
  Sự đào tạo, sự huấn luyện
  Formation professionnelle
  sự đào tạo nghiệp vụ
  époque de la formation
  tuổi dậy thì
  Phản nghĩa Déformation, destruction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X