• Tính từ

  Rõ ràng, dứt khoát
  Recevoir un ordre formel
  nhận một mệnh lệnh rõ ràng
  Refus formel
  sự từ chối dứt khoát
  Hình thức
  Logique formelle
  lôgic hình thức
  Politesse formelle
  sự lễ phép hình thức (bề ngoài)
  (từ mới; nghĩa mới) chính thức
  Contact formel
  cuộc tiếp xúc hình thức
  Phản nghĩa Ambigu, douteux, tacite. Informel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X