• Danh từ giống cái

  Sự chạy trốn, sự trốn tránh
  Prendre la fuite
  chạy trốn
  Fuite devant les responsabilités
  sự trốn trách nhiệm
  Sự thấm thoắt
  Fuite du temps
  thời gian thấm thoát
  Sự xì, sự rỉ, sự rò; sự hao
  La fuite d'un gaz
  sự xì hơi
  La fuite de l'eau
  sự rỉ nước
  Fuite électrique
  sự hao điện
  Lỗ xì hơi, lỗ rỉ nước
  Rechercher une fuite
  tìm chỗ xì, tìm chỗ rỉ
  Sự để mất tài liệu mật; sự tiết lộ bí mật
  délit de fuite
  tội bỏ trốn sau khi gây tai nạn
  point de fuite
  (hội họa) điểm tụ
  Phản nghĩa Approche, résistance. Permanence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X