• Danh từ giống đực

  Bánh ngọt
  Servir des gâteaux au dessert
  dọn bánh ngọt ăn tráng miệng
  Bánh (vật hình bánh)
  Gâteau de marc d'arachide
  bánh khô dầu lạc
  Tầng ong
  avoir part au gâteau
  (thân mật) được hưởng phần chia lãi (trong việc gì)
  c'est du gâteau!
  (thân mật) thích quá!
  partager le gâteau
  (thường xấu) chia lãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X