• Ngoại động từ

  Thờ, phụng sự
  Servir sa patrie
  phụng sự tổ quốc
  Hầu hạ
  Personne ne vous servira
  không ai hầu hạ ông đâu
  Phục vụ
  Servir ses clients
  phục vụ khách hàng
  Servir un dessein
  phục vụ một ý đồ
  Dọn (ăn); đưa (món ăn)
  Servir le dessert
  dọn đồ tráng miệng
  Giúp đỡ
  Servir ses amis
  giúp đỡ bạn bè
  (săn bắn) giết
  Servir un sanglier au couteau
  giết con lợn lòi bằng dao
  (động vật học) nhảy
  Cet étalon a servi dix juments
  con ngựa giống này đã nhảy mười con ngựa cái
  (thể dục thể thao) giao (nghĩa bóng)
  (đánh bài) (đánh cờ) chia (bài)
  (thân mật) giở ra, hiến
  Servir les mêmes histoires
  giở ra những chuyện như từ cũ nghĩa cũ
  servir Dieu
  thờ Chúa
  servir la messe
  hầu lễ
  servir une arme
  phục vụ quân đội
  servir les intérêts de quelqu'un
  chăm sóc, hi sinh cho người nào
  Phản nghĩa Desservir, commander, gêner

  Nội động từ

  Dùng, có ích
  Cet objet ne peut plus servir
  vật này không dùng được nữa
  Rien ne sert de courir
  chạy thì có ích gì
  Machine qui sert à imprimer
  máy dùng để in
  La chambre qui me sert de cabinet de travail
  cái phòng dùng làm buồng làm việc cho tôi
  Làm nghĩa vụ quân sự
  Servir dans l'infanterie
  làm nghĩa vụ quân sự trong lục quân
  (thể dục thể thao) giao bóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X